Percakapan Bahasa Jawa Nganggo Parikan Lan Wangsalan

You are browsing the search results for Percakapan Bahasa Jawa Nganggo Parikan Lan Wangsalan

I life: tembung ngoko-kromo-kromo inggil ten boso, Tembung ngoko-kromo-kromo inggil ten boso jowo/ bicara ngoko-krama-krama inggil di dalam bahasa jawa/ speech level of java used among intimates or when. Serat gatholoco | tuhan & manusia, Serat gatholoco sendiri merupakan karya sastra jawa anonim yang muncul pada awal abad 19 di jaman mataram surakarta..

Ngurip-urip basa jawa, Sarana kanggo anjangsana ing antarane pangudi basa, guru, lan siswa. http://nguripuripbasajawa.blogspot.com/ | memetri budaya jawi, Memetri budaya jawi pelaksanaan ukg 2012 dilakukan 2 , melalui sistem online manual (paper pencil test).. http://trianjarpriyanta.wordpress.com/ Wong jowo: tembung saroja, Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha tegese utawa meh padha dianggo bebarengan.. http://corojowo.blogspot.com/2012/08/tembung-saroja.html

Relate Article