Teks Dialog Basa Jawa Menggunaan Parikan Dan Wangsalan

You are browsing the search results for Teks Dialog Basa Jawa Menggunaan Parikan Dan Wangsalan

Modul basa jawa kelas xii semester 1 | ngleluribasajawa, Mirengaken cariyos wayang mata pelajaran : bahasa jawa. kelas / semester : xii / 1. http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/25/modul-basa-jawa-kelas-xii-semester-1-3/ Kamus sansekerta – indonesia | alangalangkumitir, Kamus. sansekerta – indonesia. oleh : dr. purwadi, .hum. eko priyo purnomo, sip ———————————————————————————— . http://alangalangkumitir.wordpress.com/kamus-sansekerta-indonesia/

Relate Article