Tuladha Pasrah Lan Panampi Temanten

You are browsing the search results for Tuladha Pasrah Lan Panampi Temanten

Journal aries rochmadi, Dhumateng panjenenganipun bapak dalah pangaraking putra calon penganten kakung, sasampunipun mangke putra calon temanten kapanggehaken, kula suwun pinarak. S | hambuka wiwaraning jiwa jawi, Sabdabathara nyuwun pangestunipun para sutresna sadaya supados tetep jejeg jangkahipun mecaki lurung ingkang sangsaya rumpi sinartan jejibahan. Fatonipgsd071644221' blog | wordpress. weblog, Paramasastra. a. tembung lingga lan andahan. têmbung linggå. inggíh punika têmbung íngkang dèrèng éwah sakíng aslinipún: tulis, turu, tuku..

LPJ Agustus 2010
350 x 262 · 31 kB · jpeg, LPJ Agustus 2010

Tuladha pidato seserahan - wong jowo, Pidato seserahan 1. atur pasrah pinanganten kakung assalamu alaikum wr. wb kasugengan saha sih nugrahaning gusti ingkang akarya loka mugi kajiwa lan. http://corojowo.blogspot.com/2011/03/tuladha-pidato-seserahan.html Modul basa jawa kelas xii semester 1 | ngleluribasajawa, Mirengaken cariyos wayang mata pelajaran : bahasa jawa. kelas / semester : xii / 1. http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/25/modul-basa-jawa-kelas-xii-semester-1-3/ Njowo tenan - njoworatowekijane, Dhumateng panjenenganipun ingkang dhahat kinabekten, sesepuh, saha pinisepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautam baca selengkapnya ». http://njowotenan.blogspot.com/

Relate Article